Historie

1900 – 1953:

Al in 1900 werden in Venlo atletiekwedstrijden georganiseerd door gymnastiekverenigingen. In 1919 sloot ’t Tweede uit Blerick zich aan bij de in dat jaar opgerichte Nederlandse Atletiek Unie.

Op 3 maart 1922 richtte (de latere Overste) F.B.D. van de Ven in Venlo de Limburgse Atletiekbond op, Rood-Wit genaamd. Kort voor de Tweede Wereldoorlog ging deze club mede door de moeilijke omstandigheden ter ziele. In 1943 werd (als onderafdeling van voetbalclub SBV Blerick) onder meer door Wim Verhoeckx een nieuwe atletiekvereniging opgericht: Atletiek Vereniging Blerick (AVB).

1953 – 1983: Festina

In 1953 werd AVB zelfstandig onder de naam Festina, verwijzend naar het eerste woord in de wapenspreuk van de stad Venlo: “Festina lente cauta fac omniae mente” (dwz. “haast u langzaam, doe alles behoedzaam”). Bekende Festina-atleten vanaf de jaren vijftig waren o.a. de broers Arie en Leen Verbaan en Antoon Jonkers.

In de jaren zestig en zeventig sloten o.a. de latere Orionleden Henk van Bakel, Henk Goertz, Martin Gorissen, Henk ten Have, Wim op de Laak, Jac Lommen, Bert Müris, Hans van Rooij, Jan Theeuwen, Jan Titulaer, Piet Vervoort en Cock van Wegen zich aan. Velen van hen waren erbij toen Festina in 1977 promoveerde naar de 2e klasse van de landelijke competitie. Andere bekende Festinaleden in die tijd waren Carla Beurskens, Johan Kuipers en Carel van Nisselroij.

In 1983 vierde de Venlose atletiekvereniging Festina haar 40-jarig jubileum. In dat jaar kwam de herenploeg van Festina uit in de 2de klas competitie KNAU en deed het niet slecht. Langzaam ontstond de vraag of Festina zich moest gaan richten op topsport of op de breedtesport. Er ontstond verdeeldheid onder de leden. Top-atleten voelden zich achtergesteld en te recreatief ingestelde leden werden zelfs geweerd op trainingen. Nog in datzelfde jaar namen de Festinaleden Henk van Bakel, Jac Lommen en Jan Titulaer het initiatief voor de oprichting van een nieuwe recreatieve atletiekvereniging.

1983: Orion

Op 23 september 1983 was de oprichtingsvergadering in café de Gouden Tijger in  Venlo. Van de 17 aanwezigen werden er 15 als leden geregistreerd. Wil grothauzen werd benoemd tot voorzitter. Als clubnaam werd gekozen voor het sterrenbeeld Orion (betekenis: groot jager), de clubkleur werd blauw. In de oprichtingsvergadering werd een aantal memorabele standpunten ingenomen:

  • Het beoefenen van de atletieksport op een recreatieve manier.
  • Geen betaalde trainers, geen huur van sportzaal of sintelbaan.
  • Eén centrale training per week met een gezamenlijke warming-up, daarna splitsing lopersgroep en technische groep.
  • Na afloop gezellig samenzijn, waarbij onderling afspraken gemaakt kunnen worden voor verdere trainingen.
  • Doelgroep zijn senioren en oudere junioren die atletiek zelfstandig willen beoefenen.
  • Een minimaal bestuur zonder verdere commissies, geen clubblad, prestaties houdt ieder voor zichzelf bij.
  • Afspraken om gezamenlijk op wedstrijd te gaan gebeurt in onderling overleg.
  • Elke twee maanden een contactbijeenkomst waarbij de planning voor de komende twee maanden wordt opgesteld (ergens in een gezellige kroeg!);
  • Bij voldoende belangstelling starten in de 4e klasse-competitie.

Van deze standpunten staan er heden nog maar een paar overeind. In de loop der jaren is de atletiekvereniging Orion gegroeid tot een vereniging met ruim 500 leden. Aanpassing van de oprichtingsstandpunten was dan ook onvermijdelijk. 

1985 en verder

In maart 1985 verscheen het eerste clubblad “Orion-clubnieuws” en werden ook de eerste baantrainingen gegeven op de Herungerberg als gast van AVT uit Tegelen. In juni verscheen het tweede exemplaar van het clubblad, maar nu onder de naam “Orion-zin”. In 1985 maakte Orion ook haar debuut in de 3e klasse competitie van de KNAU. De eerste zaaltrainingen vonden in 1985 plaats in het Blariacumcollege. In oktober 1987 was “de Boostenhof” voor de eerste keer startplaats voor de zondagmorgentraining.

Het animo bij het loopgebeuren liep zienderogen terug. Paul Klein Tuente nam daarop het initiatief om het recreatief lopen weer uit het slob te trekken. In dit jaar trad een herenteam van Orion aan in de 4e klasse competitie van de KNAU. Er kwam ook een extra buitentraining ter compensatie van de vervallen baantraining: start bij de Sauna “Blariacum”.

In november 1988 werd het eerste lustrumfeest gevierd in de “Piottenwei”. In 1989 werd de statutaire zetel van Orion, die sinds de oprichting in 1983 in Panningen was gevestigd, statutair gewijzigd naar Blerick. De dinsdagavondtraining startte vanaf dat jaar vanaf “de Boostenhof”.

In het begin van de jaren negentig werd door enkele leden een trainerscursus voor lopers gevolgd. De looptrainingen vonden plaats op verschillende niveaus. In oktober 1994 startte de duurlooptraining op zaterdagmiddag.

Nijmegen 1997: de competitieploeg van Orion. V.l.n.r. Jan Theeuwen, Wim Boonhof, Henk ten Have, Jan Titulaer, Bert Müris, Cock v. Wegen, Hub Hendrikx, Henk v. Bakel, Jac Lommen.

Orion heeft in de loop der jaren niet stilgezeten wat betreft het organiseren van nevenactiviteiten: Pistoolschieten, dropping, zwemmen, bezoek brouwerij met barbecue, sportdag Limburgse ziekenhuizen, tafeltennissen, sauna, fietstocht, fierljeppen, boogschieten, kaarten, grote clubactie, handballen, volleyballen, picknick, weekend Ardennen, avondje Gelderse Drift, biljarten, wandelen, Heierhoeveloop, wafelloop en kanovaren. Vanaf 1986 heeft Orion onafgebroken deelgenomen aan de estafetteloop Vaals-Venlo.

De Bridge to Bridge Run en de Nieuwjaarsloop (beide wedstrijden onder de vlag van Orion) en de Venloop (georganiseerd door de Stichting Venlo-Loopstad) zijn een groot succes, waardoor het hardloopvirus zich steeds meer uitbreidt. Vooral onder vrouwen is de stijging van het aantal lopers explosief in de laatste jaren.

In 2021 heeft Orion meer dan 300 leden. Orion kan een sportieve en gezonde toekomst tegemoet zien.