Contributie

Vanaf 1 januari 2024 bedraagt de contributie voor het lidmaatschap van Orion € 50 per jaar. Voor nieuwe leden die lid worden tussen 1 januari en 30 juni is de contributie € 50. Voor nieuwe leden die lid worden tussen 1 juli en 31 december is de contributie € 25.

Voor een wedstrijdlicentie verwijzen we je naar de KNAU, daar wij niet zijn aangesloten bij de Atletiekunie.

Opzeggen

Dit kan vóór 1 december via e-mail ledenadministratie of per brief naar Orion ledenadministratie p.a. Schoolstraat 1A, 5971 BH Grubbenvorst. 
Let op! Indien na 1 december wordt opgezegd, is het volledige contributiebedrag over het volgende kalenderjaar verschuldigd.